Loài hàu lập thêm kỷ lục mới về sex

Loài hàu lập thêm kỷ lục mới về sex

Các con hàu sở hữu dương vật lớn nhất so với kích thước cơ thể của chúng trong vương quốc động vật và hiện loài sinh vật này tiếp tục lập thêm một kỷ lục mới với khả năng tóm bắt tinh trùng trực tiếp từ nước.